• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Ловни туризам


Ловни туризам је добро развијен, нарочито летњи лов препелице, грлице и голуба гривњаша и јесењи лов фазана.

ПЛАНИРАНИ ОДСТРЕЛ

     
Крупна дивљач (бруто - 90 гр) Број
Срндаћ -трофеј- (CIC поена) јединки
cca 275,0 гр 70,0- 79,9 8
cca 300,0 гр 80,0- 89,9 5
cca 350,0 гр 90,0-104,9 3
cca 400,0 гр 105,0-114,9 2
cca 450,0 гр 115,0-129,9 1
cca 500,0 гр preko 130,0 1
     
     
     
Ситна дивљач   Број
    јединки
Зец 20
Пољска јаребица 0
Шумска шљука   0
Фазан   280
Дивља гуска-лисаста, глоговњача 0
Дивља патка-глувара, риђоглава 0
Дивљи голуб гривнаш 20
Препелица, грлица 400
Гугутка   20

 



Владица Старчевић из Београда
17. април 2015. године
Ловачка секција "Опленац" Топола
први одстрел



Владица Старчевић из Београда
17. април 2015. године
Ловачка секција "Опленац" Топола
други одстрел



Јован Јовановић из Аранђеловца
18. април 2015. године
Ловачка секција "Звезда" Јарменовци
трећи одстрел



Ненад Урошевић из Тополе
17. април 2015. године
Ловачка секција "Звезда" Јарменовци
четврти одстрел



Вук Костић из Београда
24. април 2015. године
Ловачка секција "Звезда" Јарменовци
пети одстрел



Вук Костић из Београда
24. април 2015. године
Ловачка секција "Звезда" Јарменовци
шести одстрел



Будимир Стаматовић из Тополе
24. април 2015. године
Ловачка секција "Горња Јасеница" Доња Шаторња
седми одстрел



Др Драган Вуканић из Београда
02. мај 2015. године
Ловачка секција "Опленац" Топола
осми одстрел



Др Драган Вуканић из Београда
02. мај 2015. године
Ловачка секција "Опленац" Топола
девети одстрел



Предраг Пантовић из Чачкa
04. мај 2015. године
Ловачка секција "Горња Јасеница" Доња Шаторња
десети одстрел



Ђорђе Чиклован из Београда
04. мај 2015. године
Ловачка секција "Горња Јасеница" Доња Шаторња
једанести одстрел



Владица Старчевић из Београда
13. мај 2015. године
Ловачка секција "Горња Јасеница" Доња Шаторња
дванести одстрел



Мирослав Гавриловић из Тополе
13. мај 2015. године
Ловачка секција "Звезда" Јарменовци
тринести одстрел