• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

БИЛТЕН - јануар 2016.године


Б И Л Т Е Н

ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА КАРАЂОРЂЕ

ЈАНУАР 2016

LU "Karađorđe" Topola

Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе, на својој седници одржаној дана 29.12.2015. године у Тополи донео је једногласно следеће :

ОДЛУКЕ

1. Висина чланарине за ловну 2016/17 годину.
Вредност чланарине за редовне чланове износи 12.500.00 динара.
I рата – 2.500.00 динара до 31.01.2016. године,
      II рата – 2.500.00 динара до 29.02.2016. године,
      III рата – 2.500.00 динара до 31.03.2016. године,
      IV рата – 2.500.00 динара до 30.04.2016. године и
      V  рата – 2.500.00 динара до 31.05.2016. године.
       За кашњење не плаћања рате у датом року увећава се износи за сваку рату 500.00 динара.
       Вредност чланарине од 01.06.2016. године износи 17.000.00 динара. Ко уплати овај износ ослобађа се обавезе уплате две радне наднице и предаје поена од уништених предатора за 2016 годину.
Вредност чланарине за почасне чланове износи 10.000.00 динара и то:
         I рата – 2.500.00 динара до 31.01.2016. године.
                         Остатак од 7.500.00 динара се измирује до почетка лова.
Вредност чланарине за заслужне чланове износи 6.000.00 динара и то:
         I рата – 2.500.00 динара до 31.01.2016. године.
                         Остатак од 3.500.00 динара се измирује до почетка лова.
Вредност чланарине за жене је 2.000.00 динара до почетка лова.
Вредност чланарине за ловачки подмладак је 1.200.00 динара током целе године.
Вредност чланарине за приправнике за стажирање током ловне 2016/2017  је 2.500.00 динара.
Уписнина за пријем у чланство за ловце ван територије Општине Топола износи 400 Еура у две рате. Плаћа се у динарима по обрачунатом средњем курсу на дан уплате.
               Ловна карта за 2016/2017 годину се наручује по уплати целога износа чланарине и рок за издавање ловне карте је 15 дана по исплати чланарине.
               Уплата чланарине се врши на жиро рачун Ловачкога удружења Карађорђе из Тополе  Банка Интеса            160-171235-83, Комерцијална банка   205-158814-13,  са позивом на број из матичне евиденције ловца. Бланко налог за уплату може се подићи у канцеларији удружења у Тополи.

2. Обавеза ловца је да:
Одради две радне наднице за потребе Секција у 2016 години. Неодазивање за одрађивање надница плаћа се 1.500.00 динара по надници.
Одради две акције и то за прихрану дивљачи. Одрађивање акција до 31.03.2016. године. Неодазивање на акције плаћа се 1000.00 динара по акцији.
Обавезна је предаја 500 поена од уништених предатора у ловишту за 2016 годину до почетка јесењег лова. Нераздуживање поена плаћа се 1.500.00 динара.
Преда до почетка јесењег лова 20кг зрнасте хране или уплати противредност у износу од 600.00 динара.
Од ових обавеза ослобођени су само почасни чланови, заслужни, жене, ловачки подмладак.
       Чланови који стажирају обавезни су да учествују у радним акцијама и прехрани дивљачи.

3. Лов предатора које улазе у раздуживање чланарине:
                   Ко раздужује чланарину кроз одстрел предатора обавезан је да уплати прву рату до краја 31.01.2016. године у износу од 2.500.00 динара, а остатак чланарине раздужи кроз предаторе  у роковима горе наведених рата. Вредност шакала је 4.000 динара, лисице је 1.500 динара, куне белице 1.000 динара. Ко предаје предаторе  за вредност чланарине прво је дужан да раздужи поене за 2016 годину. Предаторе  за вредност чланарине се предају у целом стању са обавезном дозволом да поседује за лов предатора. Лов предатора  се врши у складу са Правилником о проглашењу ловостајем заштићених врста дивљачи и трајању ловне сезоне, објављен у Службеном гласнику Р.Србије број 75/10 од 20.10.2010. године, став 3. Групни лов вука, шакала и лисице организује се у периоду од 1. октобра до 28. фебруара.
Начин и услови организовања лова предатора су  одлуке са Управнога одбора одржанога  29.12.2015. године и саставни део су овога билтена на другој страни.
НАПОМЕНА:
- Одстрељени предатори у организованим  хајкама не улазе у премирање за чланарину.
- Уколико се лов изводи уз учешће гостију који су чланови из других Удружења, одстрељени предатори
не улазе у премирање чланарине.

4. Ловци који дугују било какву финасијску обавезу према Удружењу немају право лова док не измире своје обавезе.

С ловачким поздравом
ДОБАР  ПОГЛЕД !                        
Председник ЛУ. Карађорђе Топола,
Владимир Радојковић

1.

Одлуке са седнице Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе, одржане дана 29.12.2015. године о начину лова:

ПРЕДАТОРА

1. Лов предатора почиње 01.01.2016. године и траје до 28.02.2016. године.
2. Лови се чекањем у периоду јутри од 5,30 до 8,00 часова, вечи од 16,00 до 19,00 часова.
3. У лов се полази са зборних места одређених по Секцијама, а која су уписана у Дозволи за лов.
4. Дозволе за лов издају овлашћена лица у Секцијама, Председници, Управници и Секретари.
5. Пре поласка у лов, дужност вође групе ловаца је да обавести Стручну службу Удружења о изласку у ловиште, путем позива или смс-ом.
Чланови секције „Опленац“ из Тополе јављају се Управнику ловишта Драгиши Ђорђевић  063-8192-008, а остали чланови секције из Д.Шаторње, Блазнаве и Јарменоваца ловочувару Саши Николић 0690055-719 или Младену Марковић 063-7524-101.
6. При издавању дозволе, ловац мора показати на увид важећу ловну карту и оружни лист за оружије.
7. Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имти ловну карту за 2015 годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште и уписан код вође групе ловаца у дозволи за лов.
8. Лов се изводи искључиво по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов.
9. Сваки ловац по извршеном пуцњу у року од 15 минута исти пријављује лицима којима је пријављен лов, описано у члану 5 овога билтена.
10. По завршетку лова у року од 30 минута груповођа је дужан да поднесе усмени извешта ако је било пуцњева и одстрела пријављује лицима којима је пријављен лов, описано у члану 5 овога билтена.
11. Ловац који је извршио одстрел, предаторе предаје лицима која су издала дозволе за лов на дан издавања нове дозволе. Шакал се предаје одмах по одстрелу.
12. Пратилац у лову – груповођа је лице одговорно за извођење лова, поштовања начина лова, одлука Удржења.
Обавеза је да упозна ловце са врстом дивљачи која се лови, начином лова, временом завршетка лова и мерама сигурности којих су сви ловци дужни да се придржавају.
На зборном месту прегледа документа за лов, да провери да ли су ловци уписани у дозволи за лов, исправност оружија.
Ловце који су под утицајем алкохола, без потребне комплетне документације за лов и лица која нису уписана у дозволи одмах са зборнога места искључи из даљега лова тога ловног дана.
13. За време лова забрањена је употреба алкохола.

НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену. ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта Драгиша 063-8192-008, Ловочувари Саша 069-0055-719  Младен 063-7524-101. Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.

С ловачким поздравом                                                     
ДОБАР ПОГЛЕД!

Председник ЛУ Карађорђе,
Владимир Радојковић

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ ЛУ „КАРАЂОРЂЕ“
- У организацији ловачке секције „Опленац“ из Тополе, организоване су хајке на предаторе следећим данима: 24.01.2016. год Загорица (Врањевац), 31.01.2016. год Божурња – Горович (Бокања), 07.02.2016. год Овсиште (Овсишке стране), 14.02.2016. год Жабаре (Калипоље) и 21.02.2016. год Бор (Јежевац).
- У организацији ловачких секција „Звезда“ у Јарменовцима 08.01.2016. год, „Горња Јасеница“ у Доњој Шаторњи 10.01.2016. год и „Блазнавац“ у Блазнави 31.01.2016. год, организовани су групни ловови на дивље свиње уз гарантовано присуство д.свиња у погону. За горе наведене датуме чланови Удружења „Карађорђе“ уплаћују 500,00 динара на име дозволе за лов, а гости из других Удружења 1.000,00 динара. Одстрел се плаћа на основу одлука из билтена од 27.09.2015. године о лову дивљих свиња.