• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Дивљач


Врсте и стање ловостајем заштићених врста дивљачи (01.04.2015)

А

Крупна дивљач (сисари)

 

Структура

период

 

Јединки

 

 

 

 

 

 

 

1

Јелен европски ***

 

Укупно

IV

»

xxx

 

/Cervus elaphus L./

а

мужјак – јелен

IV

»

xxx

 

 

б

женка – кошута

IV

»

xxx

 

 

ц

подмладак – теле

IV

»

xxx

 

 

 

 

 

 

 

2

Јелен лопатар ***

 

Укупно

IV

»

xxx

 

/Cervus dama L./
 

а

мужјак – јелен

IV

»

xxx

 

 

б

женка – кошута

IV

»

xxx

 

 

ц

подмладак – теле

IV

»

xxx

 

 

 

 

 

 

 

3

Јелен вирџинијски ***

 

Укупно

IV

»

xxx

 

/Odocoileus virginianus Zimm./

а

мужјак – јелен

IV

»

xxx

 

 

б

женка – кошута

IV

»

xxx

 

 

ц

подмладак – теле

IV

»

xxx

 

 

 

 

 

 

 

4

Муфлон ***

 

Укупно

IV

»

xxx

 

/Ovis musimon Schreber/

а

мужјак – муфлон

IV

»

xxx

 

 

б

женка – мифлонка

IV

»

xxx

 

 

ц

подмладак – јагње

IV

»

xxx

 

 

 

 

 

 

 

5

Дивокоза ***

 

Укупно

IV

»

xxx

 

/Rupicapra rupicapra L./

а

мужјак – дивојарац

IV

»

xxx

 

 

б

женка – дивокоза

IV

»

xxx

 

 

ц

подмладак – дивојаре

IV

»

xxx

 

 

 

 

 

 

 

6

Срна ***

 

Укупно

IV

»

800

 

/Capreolus capreolus L./

а

мужјак – срндаћ

IV

»

300

 

 

б

женка – срна

IV

»

300

 

 

ц

подмладак – лане

IV

»

200

 

 

 

 

 

 

 

7

Дивља свиња ***

 

Укупно

IV

»

38

 

/Sus scrofa L./

а

мужјак – вепар

IV

»

10

 

 

б

женка – д.крмача

IV

»

10

 

 

ц

подмладак – д.назиме

IV

»

18

* * * * *

Б

Ситна дивљач (сисари)

 

 

 

 

1

Зец ***

/Lepus europaeus Pall./
 

IV

»

2.650

2

Вук

/Canis lupus L. /

IV

»

2

3

Шакал

/Canis aureus L. /

IV

»

30

4

Лисица

/Vulpes vulpes L./

IV

»

300

5

Дивља мачка

/Felis silvestris Schreber/

IV

»

10

6

Куна белица

/Martes foina EHR./

IV

»

160

7

Куна златица

/Martes martes L./

IV

»

30

8

Јазавац

/Meles meles L./

IV

»

100

9

Сиви пух

/Glis glis L./

IV

»

200

10

Ондатра

/Ondatra zibethica L./

IV

»

10

11

Веверица

/Sciurus vulgaris L./

IV

»

300

12

Ракунолики пас

/Nyctereutes procyonoides Gray./

IV

»

Xxx

13

Нутрија

/Myocastor coypus Mol./

IV

»

Xxx

 

 

 

 

 

 

Врсте и стање ловостајем заштићених врста ситне дивљачи (01.04.2015)

 

Ц

Ситна дивљач (птице)

 

 

 

 

1

Фазан ***

/Phasianus spp./

IV

»

3.600

2

Пољска јаребица ***

/Perdix perdix L. /

IV

»

450

3

Дивља гуска – лисаста

/Anser albifrons Sc./

X-I

»

20

4

Дивља гуска – глоговњ.

/Anser albifrons Scopoli./

X-I

»

Xxx

5

Барска кокица

/Gallinula chloropus L./

X-I

»

Xxx

6

Лиска црна

/Fulica atra L./

IX-I

»

0

7

Дивља патка – глувара

/Anas platyrhynchos L./

IX-I

»

250

8

Дивља пловка – риђоглава

/Aythia ferina L./

IX-I

»

0

9

Д.патка – кржуља

/Anas crecca L. /

IX-I

»

150

10

Д.патка - пупчаница

/Anas querquedula L./

IX-I

»

Xxx

11

Дивља патка – звиждара

/Anas penelope L./

IX-I

»

Xxx

12

Дивљи голуб – гривњаш

/Columba palumbus L. /

VIII-I

»

500

13

Шумска шљука

/Scolopax rusticola L. /

IV

»

100

14

Препелица

/Coturnix coturnix L. /

VIII-IX

»

6.000

15

Грлица

/Streptopelia turtur L. /

VIII-IX

»

2.000

16

Гугутка – кумрија

/Streptopelia decaocto E.Friv. /

VIII-IX

»

1.000

17

Сојка – креја

/Garrulus glandarius L. /

IV

»

500

18

Гачац

/Corvus frugilegus L. /

IV

»

500

19

Јастреб кокошар

/Accipiter gentilis L. /

IV

»

200

20

Велики корморан

/Phalacrocorax carbo L. /

IV

»

Xxx

21

Сива чапља

/Ardea cinerea L. /

IV

»

10

22

Сива врана

/Corvus cornix L. /

IV

»

1000

23

Сврака

/Pica pica L. /

IV

»

1000

 

* * * * *

Врсте и стање трајно заштићених врста дивљачи у ловишту (01.04.2015)

 

Д

Крупна дивљач (сисари)

 

 

 

 

1

Медвед

/Ursus arctos L. /

IV

»

xxx

2

Рис

/Lynx lynx L. /

IV

»

xxx

Е

Крупна дивљач (птице)

 

 

 

 

3

Велики тетреб

/Tetrao urogallus L. /

IV

»

xxx

4

Мали тетреб ружевац

/Lyrurus tetrix L./

IV

»

xxx

Ф

Ситна дивљач (сисари)

 

 

 

 

5

Дабар

/Castor fiber L. /

IV

»

xxx

6

Видра

/Lutra lutra L./

IV

»

6

7

Мрки твор

/Mustela putorius L. /

IV

»

50

8

Степски твор

/Mustela eversmanii Lesson/

IV

»

xxx

9

Хермелин

/Mustela erminea  L. /

IV

 

xxx

10

Ласица

/Mustela nivalis L./

IV

»

100

Г

Ситна дивљач (птице)

 

 

 

 

11

Јаребица камењарка

/Alectoris graeca Meisner/

IV

»

xxx

12

Лештарка

/Tetrastes bonasia L. /

IV

»

xxx

13

Бекасина

/Gallinago gallinago L. /

IV

»

100

 

Напомена : (***) гајена врста дивљачи, (») процена бројности, (#) повремено присуство;

(xxx) врста није регистрована, (IV) период установљења бројности = пролећна бројност ;

(VIII-I) перид у коме се даје процена бројности ;