• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Историјат


          У подножју брда Опленац у срцу Шумадије, на 80 км од Београда, 42 км од Крагујевца, 40 км од Горњег Милановца, окружено долинама рекa Каменице, Јасенице и Кубршнице, Опленцом и његовом листопадно – четинарском шумом, налази се седиште Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе.

          Топола је крајем IX и XX века била среско место и имала доста ловаца, али није имала своју ловачку организацију. Нису познати разлози због чега до оснивања удружења није дошло, а један од разлога био је што у врховима власти У Тополи није било ловаца, а појединци нису имали снаге и могућности да то самоиницијативно остваре.

          И поред тога, ловци Тополе су били веома наклоњени ловачком дружељубљу, што се види из података Аранђеловачког удружења из 1900.године, када су међусобно прикупили новац и послали прилог ловцима Аранђеловца за организацију њихове прославе, а тај прилог износио је 32 динара.

          У чланству Савезног ловачког удружења за 1902.годину налазе се и десетина  ловца из Тополе. Први подаци одстрела ловаца из Тополе појављују се 1911.године где је евидентирано да 20 ловаца одстрељује преко 120 зечева.

          После Првога светскога рата појавила се иницијатива међу ловцима Тополе за оснивање Удружења. Основано је Савезно ловачко удружење Топола 06. маја 1930.године са преко 30 чланова. 1930.године Топола је имала 47 пуноправних ловаца, са тенденцијом наглог раста чланства, тако да је већ 1935.године забележено 130 чланова.

          Изласком нових закона о лову мења се назив удружења, Општински ловачки савез, ловачко друштво "Карађорђе" и на крају од 1993.године Ловачко удружење „Карађорђе“ Топола.

          Све до 2009.године Ловачко удружење „Карађорђе“ из Тополе газдује ловиштем на целој територији Општине Топола, након чега Скупштина удружења усваја иницијативу дела ловаца за иступање из Удружења и даје сагласност за установљење два ловишта на територији Општине Топола. Ловачко удружење „Карађорђе“ из Тополе остаје да газдује ловиштем „Каменица“ које заузима 75%  територије Општине Топола, односно у свом саставу остају ловачке секције „Опленац“, „Горња Јасеница“, „Блазнавац“ и „Звезда“.

          Данас ово Ловачко удружење , са преко 450 чланова, газдује ловиштем „Каменица“ у површини од 24.643,0 хектара, репроцентром „Звезда“ за дивље свиње, волијером за фазане „Топола“, хладњачом за смештај меса дивљачи са највишим стандардима ХАСАП-a (HACCP),  великим бројем ловно-техничких објеката, ловачким домовима и кућама. Организатор је бројних скупова ловаца, градских туристичких и ловних манифестација, меморијалних купова и такмичења.