• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Контакт


Ловачко удружење „Карађорђе“ Топола

Булевар Вожда Карађорђа 92

34310 Топола

ПАК 543227

тел.: 034 / 811-137
 

Председник
Владимир Радојковић: 065/84-22-368

Управник ловишта
Драгиша Ђорђевић: 063/81-92-008
 

e-mail: lukaradjordje@mts.rs

Prostorije LU "Karađorđe" Topola

Матични број: 07263007
ПИБ: 101225550
Текући рачуни:
160-171235-83 (Banca Intesa A.D.- Beograd)
205-158814-13 (Комерцијална банка A.Д.- Београд)