• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Ловиште


Лична карта ловишта „Каменица“:

Површина: 24.643 ха

Ловна површина: 17.384 ха

Ловно-узгојни објекти: 45 хранилишта за крупну дивљач, 170 хранилишта за ситну дивљач, 10 појилишта, 400 солишта

Ловно-технички објекти: 190 стабилних чека-осматрачница, 100 чека на дрвећу

Остали објекти: 4 ловачка дома и 5 ловачке куће (4000 m²), хладњача са комором за дубоко замрзавање

Ловиштем се газдује на основу ловне основе на коју је дата сагласност за период 2009-2019 године и годишњих планова газдовања ловиштем.

Ловачко удружење има у сталном радном односу два радника и то:
- Стручно лице Управника ловишта са петим степеном специјалиста за ловство и
- једнога ловочувара са петим степеном специјалиста за ловство.

Оба радника су успешно положила за лиценце за обављање стручних и  ловочуварских послова.

Матични фондови и број јединки у ловишту се установљава на основу целогодишњег обиласка терена и евиндетирања дивљачи, на основу извршенога одстрела, утрошка хране за дивљач и утрошка соли за крупну дивљач, на основи дневника ловочувара о свакодневним активностима у ловишту и редовнога законског пролећног бројања дивљачи.

На основу бонитирања ловишта, ловно продуктивне површине за гајене врсте дивљачи у ловишту су срна 16.000 ха, дивља свиња 5.000 ха, зец 17000ха, фазан 15.000 ха и пољска јаребица 8.000 ха.

Гајена дивљач: дивља свиња (38), срнећа дивљач (800), зец (2.650), фазан (3.600), пољска јаребица (450)

Остала дивљач: лисица, дивља мачка, куна белица, твор, ласица, вук, шакал, птице грабљивице

Планирани одстрел: 33 дивљих свиња, 90 срндаћа, 90 срна, 40 ланади, 570 зечева, 2900 фазана

Трофејна дивљач: трофеј срндаћа од 180,78 ЦИЦ поена, сваке године по један трофеј у злату, неколико у сребру и бронзи

            

Lovište "Kamenica"