• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

БИЛТЕН О ПОЧЕТКУ ЛОВА НА СРНДАЋЕ У 2015. ЗА ЧЛАНОВЕ УДРУЖЕЊА


Управни одбор Ловачког удружења “Карађорђе” из Тополе на својој седници одржаној дана 12.05.2015. године донео је следеће одлуке:

 

 1. Ловна сезона на високу дивљач-срндаћ, за чланове Ловачкога удружења Карађорђе из Тополе почиње 30.05.2015. године.

 2. Лов се изводи само викендом (суботом и недељом), два изласка, субота вечи и недеља јутри, јутарњи излазак од 4 до 7 х, вечи од 17 до 21 х. Лов се искључиво изводи са стабилних чека осматрачница или помоћних чека. Пре узимања дозволе за лов новоформиране чеке мора да буду примљене од стране Стручне Службе Удружења.

 3. Дозволе за лов Срнеће дивљачи, издаје стручно лице ЛУ.”Карађорђе”, у сарадњи са Секцијама. Дозволе се издају у складу са Законом о појединачном лову један ловац један пратилац у лову. Сходно одлуци Управнога одбора овлашћује се Стручно лице Удружења да при издавању дозвола на лицу места одређује Стручнога пратиоца у лову.

 4. Дозволе ће се издавати у сарадњи са руководством Секције следећим данима по Секцијама:

  • Опленац” Топола – четвртком преподне, у Тополи,

  • Г.Јасеница” Д.Шаторња – петком поподне од 20.00х Ловачки дом у Шаторњи,

  • Блазнавац” Блазнава – петком поподне од 18.00х ловачки дом на Делу.

  • Звезда” Јарменовци – петком поподне у 20.00х канцеларија МЗ.

 5. Уплата дозволе за лов-аконтација за месо дивљачи износи 1,000.00 динара по ловцу и важи за један одстрел срндаћа. Уплата се врши пре издавања дозволе за лов, на име ловца, са сврхом уплате за лов срндаћа у 2015 год, у корист жиро рачун Ловачког удружења “Карађорђе” из Тополе, број 160-171235-83 или 205-158814-13, са позивом на број за лов у следећим секцијама:

  • Ловачка секција “Опленац” Топола 01

  • Ловачка секција “Г.Јасеница” Д.Шаторња 02

  • Ловачка секција “Блазнавац” Блазнава 03

  • Ловачка секција “Звезда” Јарменовци 04

Оверен примерак као доказ о извршеној уплати предаје се лицу које издаје дозволу и саставни део је копије дозволе за лов.

 1. При првом вађењу дозволе обавезан је оружни лист на увид од ловца за ловачки карабин са којим ће да лови и од истога да се у дозволи за лов упише фабрички број, калибар и број оружног листа.

Одстрел Срндаћа је забрањено вршити на основу цлана 77. тачка 4 ЗОДИЛ, ловачким карабином мањим калибром од 5.6 мм и мањом тежином зрна од 3.5 грама.

За стручнога пратиоца у дозволу за лов се уписује број важеће ловне карте.

 1. За време лова сваки ловац је дужан да носи код себе оружни лист за ловачки карабин као и ловну карту за 2015г.

 2. Сваки ловац по извршеном пуцњу у року од 15 минута исти пријављује Стручној или Ловочуварској Служби Удружења позивом или слањем СМС поруке на доле наведене бројеве телефона, а одстрељенога срндаћа са стручним пратиоцем, дужан је да истога донесе на увид С.служби и то: У Тополи “ловачки дом” јутри до 9х вечи до 22х, у Доњој Шаторњи “ловачки дом” јутри до 9х вечи до 22.00х за секције Горња Јасеница, Блазнавац и Звезда. Ко не испоштује ову тачку аутоматски се суспендује из даљега лова.

 3. По одстрелу срндаћа маркира се дивљач, издаје се пропратница, у коју се уносе подаци о ловцу који је одстрелио срндаћа, подаци о одстрељеном срндаћу (изглед трофеја и нето тежина срндаћа тачна).

На лицу места стручни пратилац и ловац ваде из одстрељене дивљачи унутрашње органе а нарочито желудац и црева ради безбедности и квалитета меса, од извађених органа у пластичну кесу одвајају се срце, плућа, јетра, бубрези и слезина и исти се са одстрељеном дивљачи предају у Удружење ради Службене контроле меса и органа дивљачи после одстрела од стране Ветеринарског инспектора.

 1. Обрада трофеја се врши уз надокнаду од 400.00 динара по трофеју и уплаћује се заједно са уплатом за одстрељеног срндаћа по фактури. Трофеј се предаје у понедељк по одстрелу у удружењу у Тополи до 10х.

 2. По одстрелу ловац, члан Удружења:

Врши уплату за одстрељеног срндаћа по ценовнику Удружења са умањењем фактуре на име уплате аконтације за месо односно дозволе за лов и то:

 • Трофеј тежине до 199,99 грама умањује се за 4.500.00 динара, (врши се уплата око 8.290.00 динара)

 • Трофеј тежине од 200 до 249,99 грама умањује се за 3.500.00 динара, (врши се уплата око 9.290.00 динара)

 • Трофеј тежине од 250 до 299,99 грама умањује се за 1.500.00 динара, (врши се уплата око 11.290.00 динара)

Исти члан удружења у ловној сезони ако одстрели два и више срндаћа другог и сваког наредног плаћа по ценовнику.

Уплата срндаћа се врши на оснву преузете фактуре.

 1. Начин плаћања одстрељеног срндаћа:

4.000.00 динара у року од 15 дана од одстрела срндаћа, а за 60 дана од одстрела срндаћа дужан је да уплати остали износ.

Фактурисани срндаћи чије су вредности преко 300 грама, плаћаће се у ратама месечним, где износ рате неможе бити мањи од 5.000,00 динара и задња рата закључно са 20.12.2015. године.

Ако се не испоштују рокови уплата по ратама, ловац губи право на умањење фактуре.

 1. Сваки промашај се плаћа 1.500.00 динара, а рањавање по ценовнику Удружења, рок за уплату истих је до нове дозволе. Уплата се врши на исти начин као и дозволе за лов тачка 5.

Сваки ловац је пре изласка у лов обавезан да изврши проверу свог ловачкога карабина, односно исти да упуца.

 1. Члан који има 3 везaна промашаја без одстрела, промашај плаћа 3.000 дин.

 2. Дозвола важи за само узгојно-селективни одстрел.

 3. У случају да се после оцене трофеја одстрељених срндаћа, од стране стручне комисије Удружења утврди да је дошло до грешке у одстрелу, ловац за перспективно одстрељено грло губи право на умањење фактуре, а за супер перспективно грло које има перспективу за медаљу плаћа у износу од 18.000.00 динара.

 4. Дозвољен је лов Д.свиња, по календару лова, вепра и назимета. Одстрел се плаћа на основу ценовника Удружења.

 5. Забрањено је пуцати на било какву другу дивљач, осим вука, шакала и лисицу. За чланарину се премирају одстрел вука и шакала. Вредност вука је 12.000.00 динара, а шакала 4.000.00 динара.

 6. Ловац који се нађе у лову на терену који није уписан у дозволу за лов или без стручнога пратиоца биће суспендован из даљега лова и поднета пријава дисциплинској комисији Удружења. За понашање ловаца у лову одговара стручни пратилац, који је дужан одмах по завршетку лова (повратка са терена) пријави Стручној служби Удружења одстрел и пуцњеве.

 7. Контролу лова вршиће овлашћена лица Удружења, Управник ловишта и ловочувар.

 8. Ловци који иду у лов, дужни су да полазе са зборног места и врате на зборно место по завршетку лова са стручним пратиоцем, а зборна места биће уписана у дозволи за лов за терен који се лови. Ко не испоштује одлуку зборних места наведених у дозволи за лов биће суспендован из даљег лова и покренут дисциплински поступак.

 9. Контакт телефони: Удружење 811-137, управник ловишта Ђорђевић Драгиша 063-8192-008, ловочувари Николић Саша 069-0055-719 и Марковић Младен 063-7524-101.

 10. Све одлуке Секције, око одрађивања обавезних надница и акција у ловишту (изградња ловно техничких објеката, изношење хране и соли, акције на смањењу предатора у ловишту и др.) надлежне су Секције око раздуживања истих. Ко није одрадио наведене наднице и акције у предвиђеном року нема право лова док не изврши надокнаду за исте.

 11. У лов је забрањено водити лица која нису уписана у дозволу за лов. Забрањена је употреба алкохола.

 12. Ловци који дугују било какву финасијску обавезу према Удружењу немају право лова док не измире своје обавезе.


 

С ловачким поздравом ДОБАР ПОГЛЕД!


 

Председник ЛУ Карађорђе Топола

Владимир Радојковић


 

ДУЖНОСТИ СТРУЧНОГ ПРАТИОЦА ЛОВАЦА У ЛОВУ

 1. Појединачним ловом лове се следеће врсте дивљачи ( јелен, јелен лопатар, срна, муфлон ...) увек уз стручнога пратиоца.

 2. Да извади дозволу са ловцем за лов најмање 24 часа пре почетка самог лова.

 3. На зборном месту, стручни пратилац је дужан да провери да ли је ловац уписани у дозволу за лов, поседује исправно оружје и опреме за лов, ловну карту важећу за 2015 годину, оружни лист за оружје које се уноси у ловиште.

 4. Обавезан је да упозна ловца, са трофејном вредношћу дозвољеном за одстрел по дозволи.

 5. Одговоран је за одстрел срндаћа да не дође до грешке у одстрелу, односно да недозволи одстрел веће трофејне вредности грла него што је дозвољено дозволом за лов, да недође до одстрела младих – перспективних грла.

 6. У случају да ловац одстрели срндаћа без одобрења стручнога пратиоца, стручни пратилац је дужан у извештају да стави ту примедбу да он није дозвољавао одстрел.

 7. Да ловца који је под утицајем алкохола, без потребне конплетне документације за лов одмах са зборног места искључи из даљег лова тога ловног дана.

 8. Дужан је одмах по завршетку лова (повратка са терена) пријави Стручној служби Удружења одстрел и пуцњеве.

 9. Да све уочене неправилности у лову одмах пријави Стручној служби Удружења.

 10. Ако није у могућности да ступи у контакт са Стручном службом, има право да прикупи одгуварајуће податке од прекршиоца у лову и поднесе пријаву за покретање дисциплинског поступка.

 11. Да после завршетка лова попуни са овлашћеним лицем Удружења Извештај о извршеном лову.