• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

ПУШТЕНИ ПРВИ ФАЗАНИ У ВОЛИЈЕРУ „БОЖУРЊА“ ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА „КАРАЂОРЂЕ“ У ТОПОЛИ


У свом развојном ходу вредни тополски ловци остварују запажене резултате који се огледају у унапређењу ловства и узгоју дивљачи.

Пројекат Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, унапређења стања популацијом фазанске дивљачи у ловишту „Каменица“ са аспекта побољшања параметара кроз установљење и изградњу сталнога прихватилишта – волијере, у потпуности је завршена изградња и стекли су се услови за први прихват фазана. Укупна вредност изграђене волијере је 1.550.194,00 динара, где је делом финансирано из средстава за развој ловства Републике Србије 700.000,00 динара а разлика је финансирана из сопствених средстава Ловачког удружења „Карађорђе“ 850.194,00 динара. Изграђена волијера је једна од најсавременијих у шумадиским ловиштима, са свим потребним пратећим објектима у њој, надстрешице, хранилице и аутоматске појилице. Површина волијере је 1500м².

Поред ове централне волијере, изграђене су још две волијере из средстава Удружења, укупне површине 800м², у вредности од 400.000,00 динара које се налазе у Јарменовцима и Винчи.

Дана 08.07.2015. године пуштени су први фазани у количини од 1.500 комада набављени из Крагујевачке фазанерије, што представља половину планиранога уноса за ову ловну годину. Друга половина фазана унеће се у волијеле до 01.09.2015. године.

Овим начином узгоја фазанске дивљачи Корисник ловишта планира да повећа одстрел фазана у ловишту за 50% у односу на претходну годину односно преко 3.000 комада.

Користимо прилику да овим путем се захвалимо Министарству пољопривреде и заштите животне средине – Управа за шуме,  свим пријатељима Удружења као и члановима који су подржали овај пројекат да се у потпуности реализује.


ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ „КАРАЂОРЂЕ“
ТОПОЛА