• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

БИЛТЕН О ПОЧЕТКУ ЛЕТЊЕГ ЛОВА НА СИТНУ ДИВЉАЧ


Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе на својој седници одрженој дана 20.07.2015. године донео је следеће одлуке:
1. Ловна сезона на препелице  и дивље голубове почиње по календару лова од 01.08.2015. године и траје до 30.09.2015. године.
2. Ловна сезона на дивље патке почиње 01.09.2015. године.
3. Лови се искључиво групно, најмање три члана групе, недељом од 05,30 часова до 12 часова и од 16 часова до 20 часова.
4. Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имти ловну карту за 2015 годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште и родовник за пса којег води и да све то на захтев покаже лицима овлашћеним за контролу од стране Удружења.
5. Гости из других удружења могу да лове без надокнаде уз предходну пријаву секцији од стране груповође, и да код себе обавезно имају ловну карту за 2015 годину, оружни лист за оружје које уноси у ловиште.
6. Лов се изводи искључиво по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов.
7. Дозволе за лов издаје Председник, управник и секретар Ловачке секције.
8. Ловни туризам почиње по календару лова, наплата се врши по ценовнику Удружења, дозволе за лов издаје Стручно лице Удружења – Управник ловишта.
9. Чланови удружења који хоће да лове радним даном – комерцијалу – плаћају надокнаду за лов по дану 500,00 динара за једнога ловца. Уплата се врши збирно за целу групу, пре издавања дозволе за лов, на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе бр. 160-171235-83 и 205-158814-13 са позивом на број датума дана лова.
Дозволе за лов издаје Управник ловишта ЛУ „Карађорђе“ из Тополе, где се на дан издавања дозволе за лов предаје оверена општа уплатница о уплати накнаде за лов.
10. Сви чланови који нису измирили своје обавезе према удружењу односно матичној секцији, чланарину и дуговања по питању лова срндаћа, плаћања по ратама, неодазивање на обавезне акције и радне наднице, немају право лова од 01.08.2015. године док не измире обавезе у потпуности.
11. За време лова забрањена је употреба алкохола.
12. У лов се полази са зборних места која су одређена по Секцијама.
13. На основу Закона о дивљачи и ловству, члан 76. став3  дивљач је забрањено ловити уз помоћ електронских уређаја и аудио уређаја.
НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену.
ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта Драгиша 063-8192-008,     
Ловочувари     Саша 069-0055-719  и Младен 063-7524101.  Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.
С ловачким поздравом

ДОБАР ПОГЛЕД  !

Председник ЛУ Карађорђе,
Владимир Радојковић