• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

БИЛТЕН О ПОЧЕТКУ ЛЕТЊЕГ ЛОВА НА ДИВЉЕ СВИЊЕ


Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе на својој седници одрженој дана 20.07.2015. године донео је следеће одлуке:
1. Ловна сезона на дивље свиње  почиње  од 27.07.2015. године. Дозвољен је само одстрел вепра и назимета.
2. Лов се изводи искључиво чекањем са регистрованих чека, у периоду од 19-05 часова, у следећим данима по секцијама
ЛС „Звезда“ Јарменовци – среда, субота и недеља вече,
ЛС „Г.Јасеница“ Д.Шаторња – среда, субота и недеља вече,
ЛС „Блазнавац“ Блазнава – среда, субота и недеља вече.
3. Дозволе за лов издаје ловочувар по овлашћењу у сарадњи са руководством Секција. Руковотство секције је дужно најмање 24 часа пре да најави лов у својој секцији Управнику ловишта Удружења.
Дозволе се издају 2 часа пре почетка лова на већ одређеним до сада местима за издавање дозвола.
При издавању дозволе, ловац мора показати на увид важећу ловну карту и оружни лист за оружије које носи као и доказ о уплати оверену општу уплатницу о уплати дозволе за лов и исту преда ловочувару.
4. Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имaти ловну карту за 2015. годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште.
5. Лов се изводи искључиво по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов.
6. Ловац члан удружења, уплаћује дозволу за лов у висини од 500,00 динара по изласку – дозволи.  Уплата се врши  пре издавања дозволе за лов, на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе бр. 160-171235-83 или 205-158814-13 са позивом на број секције
ЛС Горња Јасеница у Доњој Шаторњи   02
ЛС Блазнавац у Блазнави     03
ЛС Звезда у Јарменовцима   04
7. Сваки ловац по извршеном пуцњу у року од 15 минута исти пријављује стручној или ловочуварској служби Удружења, а одстрељену дивљу свињу са стручним пратиоцем, дужан је да донесе на увид стручној или ловочуварској служби на место где се издају дозволе за лов ради прегледа и попуњавања извештаја о извршеном лову.
8. На лицу места Стручни пратилац и ловац ваде из одстрељене дивљачи унутрашње органе а нарочито желудац и црева ради безбедности и квалитета меса, од извађених органа у пластичну кесу одвајају се срце, јетра, бубрези и слезина, а у одвојену кесу само дијафрагма и исти се са одстрељеном дивљачи предају у Удружење ради службене контроле меса и органа дивљачи после одстрела.
9. Одстрел се плаћа по важећем Ценовнику за чланове  Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе. Свака фактура се увећава за 1800,00 динара за преглед меса одстрељене дивљачи на трихинелу методом дигестије у ВСИ Јагодина.
Одстрел женског прасета и назимета обележеног са ушним маркицама, пуштених из Репро центра „Звезда“ који служе за даљу репродукцију, плаћа се по тржишној цени из ценовника Удружења,  казнени поени у висини од 6.000,00 динара и 1800,00 динара за преглед меса одстрељене дивљачи на трихинелу.
10. Сви чланови који нису измирили своје обавезе према удружењу односно матичној секцији, чланарину и дуговања по питању лова срндаћа, плаћања по ратама, неодазивање на обавезне акције и радне наднице,  немају право лова од 01.08.2015. године док не измире обавезе у потпуности.
11. За време лова забрањена је употреба алкохола.
12. Ловац у лов  полази са зборног  места која су одређена по Секцијама, односно са зборнога места које је уписано у дозволи за лов и по завршетку лова враћа се на исто. Од зборнога места до места лова (чеке) ловац и пратилац се крећу што краћим путем, односно главним путем који је предвиђен до одредишта лова (чеке уписане у дозволи). Истим путем је и дозвољен повратак из ловишта на зборно место.
НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену.
ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта     Драгиша 063-8192-008,       Ловочувар    Саша  069-0055-719 
Младен 063-7524101
. Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.
С ловачким поздравом

ДОБАР ПОГЛЕД  !

Председник ЛУ Карађорђе,
Владимир Радојковић