• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

СКУПШТИНА ЈЕДНОГЛАСНО ПОДРЖАЛА РАД ЛОВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ


Skupština LSCS 20.04.2017. Topola   Све одлуке, закључке и мишљења, Скупштина Ловачког савеза Централне Србије, на седници одржаној 20. априла 2017. године, у Тополи, донела је једногласно, што је снажна потврда да овај савез, формиран пре шест година, својим радом, активностима и деловањем представља чврсту спону сарадње и заједништва ловачких удружења на овом подручју.

     Томица Радосављевић, председник Ловачког савеза Централне Србије и Урош Ђоковић, председник Скупштине, указали су на све остварено у прошлој години и програм активности у овој. Посебан акцент дат је на изузетно добру сарадњу са Управом за шуме, где су из Буџетског фонда изграђени многи значајни ловни објекти или обезбеђен узгој и уношење дивљачи у ловиште.

     Само у прошлој години, поред осталог, 726 кандидата положило је ловачки испит, урађен је 31 план газдовања, 30 пројеката, издато 18.600 ловних карата, 6.521 евиденционих маркица, организовано доста предавања и саветовања, оцењено 407 трофеја срндаћа и 21 дивљег вепра, узето учешће на сајмовима у Крагујевцу и Трстенику, са едукационим темама, и пуно другог.

Донета је долука да чланарина за чланове Ловачког савеза Централне Србије, буде 400 динара, са обавезним осигурањем, с тим што део чланарине који буде ишао ка ЛСС, од 200 динара, мора се протоколарно регулисати шта ловачка удружења имају од тих средстава када је у питању израда планских или других докумената, а све у складу са већ потписаним протоколом о сарадњи.

     За нове чланове Управног одбора Ловачког савеза Централне Србије изабрани су: Ненад Поповић, председник Скупштине ЛУ „Војвода Милан Обреновић“ из Горњег Милановца и Радослав Ружић, председник ЛУ „Драгачево“ из Гуче.

Skupština LSCS 20.04.2017. Topola

     Једино незадовољство чланова Скупштине ЛСЦС, односно ловаца са овог подручја, исказано је у неадекватном тумачењу Закона о оружју и муницији, недовољном разумевању и различитом тумачењу правилника од стране надлежних министарстава и служби које то спроводе, осипању ловаца по овом основу, неспровођењу одлуке Скупштине ЛСС о изналажењу трајних решења у овој области, до захтева за цивилизацијску радикализацију овог веома важног питања кроз орочене потписе и јединствене протесте ловаца Србије.

     Седници Скупштине присуствовао је и заменик председника Ловачког савеза Србије, Милан Ковачевић, који је поздравио овај скуп и подржао активности Ловачког савеза Централне Србије.

   Од сада и Ловачко удружење „Срндаћ“ из Житковца, са 300 ловаца, нова је чланица Ловачког савеза Централне Србије.