• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

ОБАВЕШТЕЊЕ О МАЛОКАЛИБАРСКИМ ПУШКАМА


            На седници Управног одбора Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, одржане дана 29.11.2017. године у Тополу, а на основу Закона о оружју и муницији члан 50 доносе се следеће:

 

О Д Л У К А

 

            На основу члана 50 Закона о оружју и муницији Ловачко удружење „Карађорђе“ је дужно да изврши измену исправа односно пререгиструје оружије које се налази у власништву Удружења. 

            Пошто се у власништву Удружења налази и 6 /шест/ комада спортског оружија малокалибарске пушке, Удружење нема Законског основа да исте пререгиструје на основу Закона о оружју и муницији члан 40, јер спортско оружје није у складу са делатношћу којом се бави Удружење.

 

            На основу горе наведеног, на седници Управног одбора Удружења од 29.11.2017. године донета је једногласна одлука да се малокалибарске пушке расходују и изврши пренос власништва на друга лица која испуњавају услове набавке и регистрације спортског оружја односно малокалибарских пушки. Од дана доношења одлуке у року од 6 месеци, сви заинтересовани чланови Удружења могу на себе извршити регистрацију малокалибарских пушака без надокнаде Удружењу уз оверен и потписан Уговор о поклону. Лица која изразе жељу да купе малокалибарске пушке исто у остављеном року могу то урадити уз надокнаду удружење од 6000,00 динара по комаду уз потписан Уговор о купопродаји и издатом рачуну.

По истеку 6 /шест/ месеци, односно после 01.06.2018. године, Ловачко удружење Карађорђе ће преостале малокалибарске пушке предати у ПС Топола без надокнаде у корист Републике Србије.

Ову одлуку објавити на огласној табли Удружења одмах после доношења.

            Преглед оружија које је расходовано и предвиђено за отуђење:

            1. Малокалибарска пушка, ТОЗ 18-01, кал. 5,6, фабрички број 0315, R-5540

            2. Малокалибарска пушка, ТОЗ 18-01, кал. 5,6, фабрички број 0387, R-5541

            3. Малокалибарска пушка, ТОЗ 18-01, кал. 5,6, фабрички број 0606, R-5542

            4. Малокалибарска пушка, БРНО мод.2, кал. 5,6, фабрички број 54072, R-5543

            5. Малокалибарска пушка, БРНО мод.2, кал. 5,6, фабрички број 61741, R-5544

            6. Малокалибарска пушка, BROWNING, КАЛ. 5,6, фабрички број 71325, R-5545

 

            За све потребне Законске обавезе потписивања и овере око преноса власништва и предаје горе наведеног оружја испред власника Ловачког удружења „Карађорђе“  ОВЛАШЋУЈЕ  се радник Удружења, Управник ловишта-технички секретар, Драгиша Ђорђевић, из Тополе, ул. Мије Тодоровић бр.64, ЈМБГ 0404976721628, бр.л.к. 008027897 издате од стране ПС Топола.

 

У Тополи, 29.11.2017. године.

Ловачко удружење „Карађорђе“

Топола

 

  

председник, Владимир Радојковић