• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ РЕДОВНИХ ИЗБОРА НА СВИМ НИВОИМА И ЗА СВЕ ОРГАНЕ И ТЕЛА ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА “КАРАЂОРЂЕ” У ТОПОЛИ


 

               На основу члана члана 13 Статута Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, члана 16 Правилника о правилима и раду Ловачких секција Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе и својих овлашћења, дана 02.03.2018. године у 23,30ч  доносим следеће одлуке:

 

                  1. Расписујем изборе на свим нивоима Ловачког удружења „Карађорђе“ и за све органе и тела Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе.

Избори су расписани на нивоу Удружења:

-         Избор чланова Скупштине Удружења;

-         Избор председника Скупштине Удружења;

-         Избор председника Удружења;

-         Избор заменика председника Удружења;

-         Избор чланова Управнога одбора Удружења;

-         Избор чланова Надзорног одбора Удружења;

-         Избор чланова Дисциплинске комисије Удружења.

Радна тела Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе

-         Избор чланова Верификационе комисије Удружења;

-         Избор чланова Изборне комисије Удружења;

Избори су расписани на нивоу Секција Удружења:

-         Избор чланова Збора ловаца или Скупштине Секције;

-         Избор чланова Управног одбора Секције;

-         Избор Председника Секције;

-         Избор Управника Секције;

-         Избор Секретара Секције.

 

          2. Даном расписивања Избора, 02. марта 2018. Године, утврђен је тачан податак о броју чланова ловачког удружења, са податком о броју чланова у свакој секцији, као основ за утврђивање укупног броја чланова Скупштине. Оверени спискови су саставни део ове одлуке.

 

Ред.

Бр.

Назив секције

 

Број чланова

Број делегата у

Скупштини

1

Ловачка секција

„Опленац“ Топола

 

 

270

18

 

 

-         Варош Топола

-         Љубесело

-         Митровчић

-         Бор

-         Липовац

-         Крћевац

-         Загорица

-         Белосавци

-         Јеленац

-         Маскар

-         Рајковац

-         Жабаре

-         Горович

-         Горња Трнава

-         Овсиште

-         Божурња

-         Пласковац

-         Винча

43

4

7

15

17

3

13

12

2

7

7

21

7

30

19

17

18

28

 

 

2

Ловачка секција

„Г.Јасеница“ Д.Шаторња

 

 

57

 

4

 

3

Ловачка секција

„Блазнавац“ Блазнава

 

 

68

 

5

 

4

Ловачка секција

„Звезда“ Јарменовци

 

 

32

 

2

 

 

 

Ловачко удружење

„Карађорђе“ Топола

 

 

427

 

29

 

 

              3. Изборе по ловачким Секцијама Удружења спровести у периоду од 05.03.2018. године до 01.04.2018. године.

Оверене записнике са одржаних избора доставити до 02.04.2018. године, у просторије Удружења код Управника ловишта – Техничког секретара Удружења Драгише Ђорђевић.

              4. О времену одржавања избора обавестити Секретара Удружења, Драгишу Ђорђевић, који је обавезан да присуствује на свим изборима по Секцијама ради тумачења нормативних аката Удружења.

Секција „Опленац“ из Тополе, која спроводи и изборе по местима ловаца поред Скупштине Секције, може затражити помоћ од Секретара да присуствује и на тим изборима ако је потребно ради тумачења нормативних аката Удружења.

 

С ловачким поздравом

 

ДОБАР ПОГЛЕД!

 

 

Председник Скупштине,

Ловачког удружења Карађорђе

Т о п о л а

Драган Ђуровац