• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

НОВО РУКОВОДСТВО У ЛОВАЧКОМ УДРУЖЕЊУ „КАРАЂОРЂЕ“


На изборној Скупштини Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе, која је одржана 10. априла 2018. године, у Липовцу Скупштина је изабрала и верификовала ново руководство на период од 4 године. На истој седници Скупштине верификовано је нових 29 мандата делегата Скупштине.

Након спроведених избора од стране Изборне комисије, за Председника и Председника Управнога одбора Ловачкога удружења „Карађорђе“ изабран је досадашњи председник Владимир Радојковић из Тополе, за заменика председника изабран је Жељко Краинчевић из Жабара, а за председника Скупштине удружења изабран је Ђуровац Драган из Доње Шаторње.

По избору председника и заменика председника Удружења, изабрани су и нови чланови Управнога одбора Удружења, Надзорнога одбора Удружења, Дисциплинске комисије Удружења, Верификационе и Изборне комисије Удружења.

Новоизабраном руковотству Удружења, желимо успешан рад на представљању Удружења као и на даљем унапређењу ловства у ловишту „Каменица“, побољшању стања дивљачи у ловишту, одржавању реда и дисциплине као и самога дружења ловаца у Ловачком удружењу „Карађорђе“ у Тополи.

С ловачким поздравом

ДОБАР ПОДЛЕД!

Ловачко удружење „Карађорђе“ Топола

Д. Ђорђевић