• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

ОДЛУКЕ О ПОСТУПАЊУ УДРУЖЕЊА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА УСЛЕД ПРОГЛАШЕНЕ ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID19


На основу члана 16. став 1. тачка2. закона о раду а у складу са одлуком о проглашењу ванредног стања од 15.03.2020. године и препоруке о поступању корисника ловишта на територији Рс током трајања ванредног стања услед проглашене епидемије вируса Covid19 од 17.03.2020. године и одлуке ЛСС-а истог дана, на основу члана 21 Статута Ловачког удружења Карађорђе из Тополе, председник Ловачко удружење „Карађорђе“, са седиштем у Тополи, ул. Булевар Вожда Карађорђа бр. 94, у даљем тексту „Удружење“, дана 18.03.2020. године доноси следеће

О Д Л У К Е

О ПОСТУПАЊУ УДРУЖЕЊА ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА УСЛЕД ПРОГЛАШЕНЕ ЕПИДЕМИЈЕ ВИРУСА COVID19

 

1. Удружење ће током трајања ванредног стања радити смањеним капацитетом и без пријема странака.

2. У изузетним (неодложним) случајевима пријем странака ће се вршити уз обавезну прописану меру заштите – коришћење маски, заштитних рукавица уз обавезну дезинфекцију пре уласка у просторије и одржавање прописаног растојања од 2м и уз обавезно заказивање времена пријема странке.

3. Забрана свих окупљања/акција у току трајања ванредног стања. То се односи и на обавезно бројање дивљачи које се обуставља.

4. Такође, забрањује се организовање лова и издавање дозвола за лов.

5. Стручна служба удружења биће присутна у ловишту ради контроле и праћења предатора и одржавања стабилности у ловишту а у складу са одлукама број 175/2020-03 од 18.03.2020. године о поступању радника удружења на територији ловишта „Каменица“ Општина Топола током ванредног стања услед проглашене епидемије вируса Covid19.

6. Забрана одржавања и организовања ловачких испита у току трајања ванредног стања у Републици Србији.

Обзиром да шалтери јавних служби укључујући и шалтере МУП-а Одељења за оружје не раде до даљег продужавају се сви претходно дати рокови за доставу документације за регистрацију/пререгистрацију оружја – конкретно потврда о испуњености услова за добијање ловне карте.

7. Редовни чланови удружења могу, да врше уплате чланарине и остала дуговања по питању лова на жиро-рачуне удружења код Интеса банке 160-171235-83 и Банка Поштанска штедионица 200-2370000102897-66 у висини прописаним одлукама Управног одбора, Приликом уплате обавезно се позвати на број позива уплате.

8. За све додатне информације можете се обратити удружењу путем маил-а lukaradjordje@mts.rs или на број телефона радним данима од 9 – 12 часова:

063/8192-008 управник ловишта – технички секрета Драгиша Ђорђевић.

9. Наведене одлуке ступају на снагу даном доношења, исте су објављене на оглсној табли и сајту Удружења.

10. Временско трајање ових одлука на снази је до завршетка ванредно стања у Републици Србији.

У Тополи, 18.03.2020. године.

Председник ЛУ Карађорђе Топола
Владимир Радојковић