• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

РЕЗУЛТАТИ ВРЕДНИ ДИВЉЕЊА


            Ловачко удружење „Карађорђе“ из Тополе, газдује ловиштем „Каменица“, које се налази на делу територије општине Топола, у површини од 26.852 хектара.

              На основу добијених нових сагласности на планска документа, корисник ловишта газдује са ловостајем заштићених врста дивљачи и то: муфлон, срна, јелен лопатар, дивља свиња, зец, фазан, пољска јаребица и др.

            Након успешно завршене ловне сезоне на срндаћа, у току је сезона ловна на дивљих свиња и јесењи лов на ситну дивљач зец - фазан.

            Годишњи план газдовања ловиштем за ловну 2021/22. годину, у ловишту Каменица планирани одстрел срдаћа од 100 јединки је испуњен у потпуности, а пресеком прегледа одстрела тренутно смо (крај новембра) испунили одстрел дивљих свиња преко 50 одсто, зеца 100 одсто и фазана око 60 одсто.

            И ове ловне године, имали смо изузетну посећеност ловаца туриста у комерцијалном лову, где се овом приликом захваљујемо на опет указаном поверењу и то гостима из Крушевца, Чачка, Београда, Врчина, Лазаревца, Аранђеловца, Крагујевца, као и нашим ловацима из Тополе.

            Један од битних предуслова за богато ловиште свакако је и континуирана борба против криволова и ловокрађе, тако да ЛУ „Карађорђе“ на спречавању ових појава има изузетну сарадњу са полицијом.

            На крају, следи закључак, да је захваљујући одличним станишним условима, планском и стручном газдовању, као и вишегодишњем уношењем јединки из вештачке производње и сопственог репро-центра „Звезда“, бројност популација ловостајем заштићених врста дивљачи у ловишту „Каменица“ је на завидном нивоу, о чему сведочи и овогодишњи планирани план одстрела и његова 100 одсто испуњеност реализације одстрела.

Драгиша Ђорђевић