• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Одржана седница Управног одбора 31.03.2022 године


Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе на својој седници одржaној дана 31.03.2022. године донео је следеће одлуке:

Једногласно је усвојен, са предложеним делом промена цена одстрела код одређених врста дивљачи, Ценовник тржишне цене дивљачи и услуга у ловишту „Каменица“ за ловну 2022./23. годину (период 01.04.2022. – 31.03.2023.) који се примењује од 01.04.2022. године.

Једногласно је усвојен плански докуменат, Годишњи план газдовања ловиштем „Каменица“ за ловну 2022./23. годину, у целости како је Управном одбору презентован од стране Управника ловишта.

Комерцијални лов срндаћа за ловну 2022./23. годину.

Комерцијални лов на крупну дивљач – срндаћа почиње по календару лова од 15. априла 2022. године;

Лов се организује свим данима у недељи до испуњења плана одстрела предвиђеног за туристички лов;

Стручни пратиоци у лову су стручна и ловочуварска служба Удружења;

Одстрел, трофеј, месо и услуге у лову се наплаћују на основу усвојеног ценовника број 80/2022-03 од 31.03.2022. године, а на основу издате фактуре;

Дозволе за лов издаје овлашћено лице Корисника ловишта, управник ловишта „Каменица“;

Организација самог лова се спроводи у сарадњи са ловачким секцијама Удружења где се лов организује.

 

НАПОМЕНА:

Сваки члан удружења који има потребе за раније издавање ловне карте за ловну 2022./23. годину, исту може обезбедити најавом најкасије до 12. априла 2022. године, код управник ловишта Удружења Драгише Ђорђевић, уз услов да је измирио комплетан прописан износ чланарине за ловну 2022./23. годину.

Сваки члан који увиди било какву недозвољену радњу у ловишту од стране лица затечених у ловишту, обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену.

 

ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта Драгиша Ђорђевић 063-8192-008, Ловочувари Саша Николић 069-4113-137 и Младен Марковић 069-3113-137.

Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.

С ловачким поздравом

ДОБАР ПОГЛЕД !

Председник ЛУ Карађорђе,

Дејан Марковић