• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

Билтен број 4 јул 2022


ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ 

”КАРАЂОРЂЕ“

ТОПОЛА

 

 

 

 

                         

 

Б  И  Л  Т  Е  Н

ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ КАРАЂОРЂЕ

БРОЈ 4 ЈУЛ 2022

 

 

 

Одлуке и садржај билтена донете су на седници Управног одбора Ловачког удружења „Карађорђе“, одржаног дана 26.07.2022. године у Тополи.             

 

Одлуке о почетку летњег лова ситне дивљачи;

Одлуке о почетку летњег лова на дивље свиње - чекањем;

 

 

 

 

 

 

 

Председник ЛУ „Карађорђе“,

Топола

 

Дејан Марковић

 

 

БИЛТЕН

О  ПОЧЕТКУ  ЛЕТЊЕГ  ЛОВА

Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе на својој седници одрженој дана 26.07.2022. године  донео је следеће одлуке:

 

Ловна сезона на препелице, гугутке  и дивље голубове почиње по календару лова од 16.08.2022. године и траје до 30.09.2022. године, односно дужина трајања ускладиће се по планираном броју за одстрел у ГПГЛ за ловну 2022-23 годину.

Ловна сезона на дивље патке почиње 01.09.2022. до 30.09.2022. године.

Лови се искључиво групно, најмање три члана групе, суботом и недељом од 05,30 часова до 10 часова и од 16 часова до 19 часова.

Лови се уз употребу паса птичара, цуњаваца и ретривера. Сви пси који учествују у лову морају бити вакцинисани против беснила, имати родовнике, као и потврду о положеном радном испиту.

Лови се искључиво ловачким пушкама сачмарама, једноцевкама, двоцевкама, или полуаутоматским сачмарама које имају редуциран магацин. Муниција која се користи мора бити адекватна условима лова, дакле сачма за препелицу и гугутку и голуба гривнаша мора бити у опсегу између 1,75 мм до 3мм, тежине највише до 34 грама.

Посебну пажњу обратити на безбедност у лову, као и у руковању оружијем.

Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имти ловну карту за 2022 годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште и родовник, као и потврду о положеном радном испиту за пса којег води и да све то на захтев покаже лицима овлашћеним за контролу од стране Удружења.

Сви учесници у лову обавезни су да на себи имају одговарајућу обележавајућу ознаку која је јарке наранџасте, жуте, љубичасте или црвене боје.

Гости из других удружења могу да лове без надокнаде уз предходну пријаву секцији од стране груповође, и да код себе обавезно имају ловну карту за 2022 годину, оружни лист за оружје које уноси у ловиште.

Лов се изводи искључиво по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов.

Дозволе за лов издаје Председник, управник и секретар Ловачке секције. За потребе секција овлашћују се и ловочуварска служба Удружења да издаје дозволе. Место и време издавања дозвола одрђују саме секције.

Ловни туризам почиње по календару лова, наплата се врши по ценовнику Удружења, дозволе за лов издаје Стручно лице Удружења – Управник ловишта. 

Чланови удружења који хоће да лове радним даном – комерцијалу – плаћају надокнаду за лов по дану 500,00 динара за једнога ловца. Уплата се врши збирно за целу групу, на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе бр. 155-74296-28 на основу Извешзаја о извршеном лову и издатом фискалном рачуну.  Дозволе за лов издаје Управник ловишта ЛУ „Карађорђе“ из Тополе. 

Сви чланови који нису измирили своје обавезе према удружењу односно матичној секцији, чланарину и дуговања по питању лова срндаћа, плаћања по ратама, неодазивање на обавезне акције и радне наднице, немају право лова од 01.08.2022. године док не измире обавезе у потпуности.

За време лова забрањена је употреба алкохола.

У лов се полази са зборних места која су одређена по Секцијама.

На основу Закона о дивљачи и ловству, члан 76. став3  дивљач је забрањено ловити уз помоћ електронских уређаја и аудио уређаја.

НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену.

ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта Драгиша Ђорђевић 063-8192-008,   Ловочувари  Саша Николић 069-4113-137  и Младен Марковић  069-3113-137.  

 

Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.

С ловачким поздравом

                                                        ДОБАР ПОГЛЕД  !                                       Председник ЛУ Карађорђе,

                                                                                                                                                        Дејан Марковић

 

БИЛТЕН

О  ПОЧЕТКУ  ЛЕТЊЕГ  ЛОВА НА ДИВЉЕ СВИЊЕ

 

Управни одбор Ловачког удружења Карађорђе из Тополе на својој седници одрженој дана 26.07.2022. године донео је следеће одлуке:

 

1. Ловна сезона на дивље свиње  почиње  од 01.08.2022. године. Дозвољен је само одстрел вепра и назимета (назиме  мора да буде најмање старо 1 годину и тешко најмање 45кг бруто). Лов траје до предвиђеног испуњења плана за одстрел од 15 јединки. Секције накнадно доносе одлуку о самом почетку лова на своме терену.

Ловац који изврши погрешан одстрел како је наведено одлуком у предходном ставу, аутоматски се суспендује из даљег лова и у року биће покренут Дисциплински поступак.

2. Лов се изводи искључиво чекањем са регистрованих чека, у периоду од 19-05 часова, у следећим данима по секцијама

- ЛС „Опленац“ Топола – субота вече,

- ЛС „Г.Јасеница“ Д.Шаторња – субота вече,

- ЛС „Блазнавац“ Блазнава – субота вече,

- ЛС „Звезда“ Јарменовци – субота вече.

НАПОМЕНА: Секције које издају дозволе за лов дивљих свиња, за исти дан на свом терену не могу да издају дозволе за лов чекањем предатора. За време лова дивљих свиња забрањено је пуцање на било коју другу врсту дивљачи, осим шта је наведено у дозволи за лов.

3. Дозволе за лов издаје ловочувар по овлашћењу у сарадњи са руководством Секција. Руковотство секције је дужно најмање 24 часа пре да најави лов у својој секцији Управнику ловишта Удружења.

Дозволе се издају пре  почетка лова и то:

- ЛС „Опленац“ Топола – четвртком ловачки дом у Тополи од 09,00 до 12,00 часова,

- ЛС „Блазнавац“ Блазнава – суботом ловачки дом у Блазнави од 16,30 до 17,00 часова,

- ЛС „Г.Јасеница“ Д.Шаторња – суботом ловачки дом у Шаторњи од 17,00 до 17,30 часова,

- ЛС „Звезда“ Јарменовци – Петрића кафана у Јарменовцима од 17,30 до 18,00 часова.

При издавању дозволе, ловац мора показати на увид важећу ловну карту и оружни лист за оружије које носи као и доказ о уплати оверену општу уплатницу о уплати дозволе за лов и исту преда на увид ловочувару.

4. Сваки ловац који се налази у ловишту мора код себе имти ловну карту за 2022 годину, оружни лист за оружије које уноси у ловиште.

5. Лов се изводи искључиво по издатој дозволи за улазак у ловиште за дан и место за које важи дозвола за лов. У дозволу обавезно уписати број чеке са које се лови.

6. Одстрел дивље свиње врши се на основу члана 77. тачка 1 и 2 ЗОДИЛ, ловачким карабином калибра изнад 7 мм и тежином зрна преко 9 грама, ловачком пушком са употребом само кугле – јединачно зрно.

7. Ловац члан удружења, уплаћује дозволу за лов на следеће начине:

- Изврши доплату чланског доприноса за лов дивљих свиња у 2022 години у износу од 2.000,00 динара. Уплата важи само за летњи лов чекањем дивљих свиња. Уплата се врши на „лично име ловца“ са сврхом уплате „доплата чланског доприноса за летњи лов д.свиња у 2022 – чекањем“ у корист жиро рачуна Ловачко удружење „Карађорђе“ из Тополе, број 160-171235-83 или 155-74296-28, са позивом на број за лов у следећим секцијама:

ЛС Опленац у Тополи   01

ЛС Горња Јасеница у Доњој Шаторњи   02

ЛС Блазнавац у Блазнави     03

ЛС Звезда у Јарменовцима   04

Након увида у извод банке, Удружење ће формирати јединствени списак чланова који су доплатили члански допринос за лов дивљих свиња – летњи лов чекањем и исти ће бити доступан лицима која издају дозволе на месту где се дозволе издају за лов.

- Ловац који не уплати доплату чланског доприноса за лов дивљих свиња – летњи лов чекањем, може уплатити дозволу за лов у висини од  1.200,00 динара по изласку – дозволи.  Уплата се врши  пре издавања дозволе за лов само у канцеларији Удружења у Тополи радним даном ради издавања фискалног рачуна, на жиро рачун Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе бр. 155-74296-28  са позивом на број фискалног рачуна. Оверен примерак опште уплатнице као доказ уплате дозволе за лов предаје се лицу које издаје дозволе за лов и саставни је део копије дозволе за лов, а код себе задржава само фискални рачун.

8. Сваки ловац по извршеном пуцњу у року од 15 минута исти пријављује стручној или ловочуварској служби Удружења, а одстрељену дивљу свињу са стручним пратиоцем, дужан је да донесе на увид стручној или ловочуварској служби на место где се издају дозволе за лов ради прегледа и попуњавања извештаја о извршеном лову.

9. На лицу места Стручни пратилац и ловац ваде из одстрељене дивљачи унутрашње органе а нарочито желудац и црева ради безбедности и квалитета меса, од извађених органа у пластичну кесу одвајају се срце, јетра, бубрези и слезина, а у одвојену кесу само дијафрагма и исти се са одстрељеном дивљачи предају у Удружење ради службене контроле меса и органа дивљачи после одстрела.

10. Одстрел се плаћа по важећем Ценовнику за чланове  Ловачког удружења „Карађорђе“ из Тополе. Свака фактура се увећава за 1800,00 динара за преглед меса одстрељене дивљачи на трихинелу методом дигестије, 600,00 динара за преглед дивљачи од стране овлашћене ВС у Тополи и обрада трофеја вепрова се врши уз надокнаду од 600.00 динара.

11. Сви чланови који нису измирили своје обавезе према удружењу односно матичној секцији, чланарину и дуговања по питању лова срндаћа, плаћања по ратама, неодазивање на обавезне акције и радне наднице,  немају право лова од 01.08.2022. године док не измире обавезе у потпуности.

12. За време лова забрањена је употреба алкохола.

13. Ловац у лов  полази са зборног  места која су одређена по Секцијама, односно са зборнога места које је уписано у дозволи за лов и по завршетку лова враћа се на исто. Од зборнога места до места лова (чеке) ловац и пратилац се крећу што краћим путем, односно главним путем који је предвиђен до одредишта лова (чеке уписане у дозволи). Истим путем је и дозвољен повратак из ловишта на зборно место.

НАПОМЕНА: Сваки члан удружења који се налази у лову и увиди било какву недозвољену радњу од стране учесника у лову обавезно да истога тренутка обавести Стручну службу Удружења, која би могла благовремено да интервенише на томе терену.

ТЕЛЕФОНИ: Управник ловишта     Драгиша 063-8192-008,       Ловочувар    Саша Николић   069-4113-137

Младен Марковић 069-3113-137.

 

Остваримо максималну сарадњу да заштитимо наше ловиште.

 

С ловачким поздравом

ДОБАР ПОГЛЕД  !

Председник ЛУ Карађорђе,

Дејан Марковић