• Lovište

  Ловиште "Каменица"

  Ловиште "Каменица" је пуно разноврсне дивљачи.
  Конфигурација терена је брдско-планинска што представља идеално станиште за крупну дивљач!
  Више о ловишту

 • Divljač

  Трофејна дивљач

  Велики број трофејне дивљачи је потврда домаћинског газдовања у нашем Ловачком удружењу.

  Више о дивљачи

 • Lovni turizam

  Ловни туризам

  Велики број ловаца туриста у нашем ловишту доказује да су услови за ловни туризам идеални!

  Више о ловном туризму

 • Sekcije

  ЛУ "Карађорђе" Топола
  организовано је у
  4 секције

  Активне секције доприносе квалитетном функционисању Ловачког удружења. Више о секцијама

ТОМИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ И УРОШ ЂОКОВИЋ ПОНОВО НА ЧЕЛУ ЛСЦС


Изборна скупштина ЛСЦС   Четврта Изборна скупштина Ловачког савеза Централне Србије одржана је 29. јуна 2023. године, у Крагујевцу, на којој су 41 делегат од 50 изабраних, бирало најуже руководство овог Савеза, који је основан 2011. године.

   После разматрања актуелних питања из рада ЛСЦС, остварених резултата, проблема и потешкоћа, посебно сада када је државни акцент дат на питања око оружја, посебна пажња посвећена је и даљем успешном раду ове ловачке асоцијације као сервиса ловачким удружењима у заједничким напорима на развоју лова и ловства на овим просторима а под окриљем Ловачког савеза Србије.

Изборна скупштина ЛСЦС   Овом приликом изабрано је и ново руководство Ловачког савеза Централне Србије за наредни четворогодишњи период, и то: за председника Скупштине изабран је поново Урош Ђоковић (ЛУ “Краљево“) а за његовог заменика Драгиша Јовановић (ЛУ „Параћин).

За председника Ловачког савеза Централне Србије и председника Управног одбора изабран је поново Томица Радосављевић (ЛУ „Сребрница“), а за заменика Мирослав Петровић (ЛУ „Јухор“).

   У Управни одбор ЛСЦС изабрани су: Предраг Џајевић (ЛУ „Шумадија“), Радослав Ружић (ЛУ „Драгачево“, Бранко Иванежа (ЛУ „Раде Јоксић“), Милан Милојевић (ЛУ „Левач“), Жељко Јовановић (ЛУ „Ресавица), Милош Лазаревић (ЛУ „Крушевац“), Бранко Радосављевић (ЛУ „Градиште“), Милош Пештерац (ЛУ „Краљево“), Милош Благојевић (ЛУ „Војвода Луне“), Александар Стојић (ЛУ „Трстеник“), Љубан Црноглавац (ЛУ „Жупа“), Велибор Станојловић („Поморавље“) и Миливоје Новаковић („Књаз Милош“).

   У Надзорни одбор ЛСЦС изабрани су: Милинко Мијаиловић (ЛУ „Чемерница“), Ненад Јеремић (ЛУ „В. Милошевић“), Душан Миловановић (ЛУ „Каленић“), Мирослав Ћурчић (ЛУ „Рашка“) и Владета Миленковић (ЛУ „Копаоник“).

У Суд части изабрани су: Милосав Милановић (ЛУ „Лапово“), Иван Деспотовић (ЛУ „В. М. Обреновић“), Милан Пецић (ЛУ „ Морава“), Милија Ђорђевић (ЛУ “Хајдук Вељко“), Вељко Андрић (ЛУ „Баљевац“), Нермин Хаџифејзовић (ЛУ „Врхови“) и Илија Ђорђевић (ЛУ „Јасеница југ“.

С. Маџаревић